Dzień Flagi

🇵🇱

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony w 2004 roku.

🇵🇱

To święto, które ma wyrażać szacunek dla symbolu Polski, jakim jest flaga, propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

2 maja w Moszczance odbyły się uroczystości związane z Dniem Flagi. Reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła w tym wydarzeniu.